Nedenfor finner du undervisning som tar sikte på å løfte fram bibelens gode budskap. Gjennom bruk av illustrasjoner, multimedia og en utilgjort formidlingsform, er målet å gjøre innholdet så lettfattelig som mulig. Dette er "teologi for dummies".

Rekkefølgen av emnene antyder en bakenforliggende pedagogisk tanke. Start med "Arilds forsvarstale", og fortsett med "Sightseeingtour gjennom bibelen". Den visuelle reisen gjennom bibelen tar sikte på å gi deg en helhetsforståelse, og danner på en måte "grunnvollen" og utgangspunktet for de andre temaene.

Undervisningen kan streames direkte fra nettet, eller lastes ned som film eller lyd via linken under. Selve flash-presentasjonene (som ligger til grunn for undervisningen) er også gjort tilgjengelig for nedlasting.

 

 

Mvh. Arild Sæther

 

Last ned undervisning som film (mp4)
eller tale (mp3)

Last ned undervisning som interaktive
flash - presentasjoner

Last ned malerier
(digitale kopier)

"Arilds forsvarstale"

53 min.

 

En personlig fortelling om veien til tro.

 
 
 
"Sightseeingtour gjennom bibelen"

22 bibeltimer (15 tim. 25 min.)

 

Selv om bibelen har blitt til gjennom flere århundrer, er det likevel èn overordnet historie som trer frem gjennom alle de 66 bøkene. Det er historien om hvordan Gud, i samarbeid med mennesker, fullfører sin redningsplan for menneskene. Vi kommer til å "fly" over det landskapet som bibelen er: fra skapelsen og fram til en ny himmel og en ny jord. Gjennom denne reisen vil vi følge den røde tråden i bibelen. Målsetningen er å få en helhetsoversikt, samt en dypere forståelse av hva som skjedde når Jesus på korset tok all verdens synd på seg.

 
 
 
"Jesus sitt bibelsyn"

5 bibeltimer (3 tim. 26 min.)

 

Bibelen har i mange år vært en av verdens mest solgte bøker. De fleste mennesker, i hvertfall i vesten, vet at det eksisterer en bok som heter bibelen. Det finnes derfor også en rekke syn i forhold til det ordet som formidles gjennom denne boken. Dersom vi tror at Jesus er Guds sønn, og vi har gjort Ham til Herre i våre liv, bør vi i alle ting etterstrebe å ligne på vår Mester. I denne undervisningen leder Jesus oss opp en sti til toppen av et fjell, og underveis vil Han formidle sitt eget bibelsyn til oss.

 
 
 
"Lese og forstå bibelen rett"

14 bibeltimer (9 tim. 58 min.)

 

Det at vi tror på hele bibelen som Guds inspirerte ord gir egentlig ingen garanti for at vi går rett. Det er den måten vi leser og forstår Guds ord på, som avgjør hva slags type menighet du får, hva slags type disipler du fostrer og hva slags budskap du formidler. Bibelen selv forklarer oss hvordan vi skal lese og forstå, og ved å følge disse instruksjonene vil vi gå rett.

 
 
 
"i Ham"

18 bibeltimer (12 tim. 44 min.)

 

I denne undervisningen ser vi hva Guds evige plan er: Å samle til ett i Kristus både det som er i himmelen og det som er på jorden. Alle de som tar imot Jesus blir satt over "i Ham": De kommer inn i en enhet med Jesus, og gjennom det får de adgang til fellesskapet med Faderen. Bibelen er et speil som forklarer oss hvem vi er, og hva som er mulig for oss.

 
 
 
"Frihet fra bekymring"

5 bibeltimer (3 tim. 18 min.)

 

Vi møter en rekke utfordringer i livet, og det er her Gud inviterer oss til å legge den bekymringen som følger med utfordringen over på Ham. På den måten kan vi i stedet være preget av den freden og gleden som Jesus gir, selv om vi altså står midt oppe i en vanskelig og turbulent situasjon. Når vi på denne måten er preget av Hans liv, vil det være mye lettere å motta visdom fra Ham til å komme gjennom den utfordringen man for øyeblikket står ovenfor.

 
 
 
"Dåp"

5 bibeltimer (3 tim. 29 min.)

 

Dåp er et av de emnene i bibelen det stadig er stridigheter rundt. Vi skal i denne undervisningen "trenge oss inn" i Guds ord og se nærmere på hva Jesus sa om dåp, hvordan de første kristne praktiserte dåp, samt gå inn den undervisningen om dåp som vi finner i brevene. Ved å følge denne "løypa", kommer vi til å rydde opp i en del misforståelser, og samtidig se at Guds ord er veldig tydelig og helhetlig i sitt budskap om dåp.

 
 
 
"Synd - Synden - Synder"

6 bibeltimer (4 tim. 8 min.)

 

Det finnes områder av den kristne teologien som lett kan bli rotete. I denne undervisningen tar vi sikte på å rydde opp i begrepene: "synd", "synden", "synder". Jesus kom for å gjøre noe med "synd" som handling, "synden" som område og "synder" som identitet.

 
 
 
"Nåden" kontra "Guds nådes evangelium"

7 bibeltimer (4 tim. 50 min.)

 

"Nåden" og "Guds nådes evangelium" er 2 begrep som i bibelen brukes om hverandre, og de beskriver budskapet om den frelsen som Jesus har gjort tilgjengelig for alle mennesker. Hvis definisjonen av nådebegrepet ikke har bibelen som kilde, vil nådebudskapet kunne bli fordreid. I denne undervisningen tar vi for oss 22 påstander framsatt under "nåden", men som ikke harmonerer med det "Guds nådes evangelium" vi finner i bibelen.

 
 
 
"Paulus`reiser og brev"

13 bibeltimer (7 tim. 10 min.)

 

Denne undervisningen har 3 "nivåer": Apostlenes gjerninger er motoren som driver oss framover. Der ser vi hvordan Jesus, ved å lede Paulus og hans team på div. misjonsreiser, er i virksomhet og sprer åpenbaringen av sitt ord. Hver gang Paulus ble inspirert til å skrive brev, stopper vi opp og ser på omstendighetene rundt disse. I det tredje nivået av undervisningen ser vi hvordan vi i dag, på en praktisk måte, kan ta lærdom av, og anvende det som formidles i apg. og brevene. Denne undervisningen er ikke filmet, men er tilgjengelig som lydfiler.

 
 
 
"Enkeltstående filmatiserte taler"

8 taler

 

8 enkeltstående taler fra forskjellige menigheter: "Den evige hensikten og detaljene", "Ola lurer - JC svarer" , "Mellom himmel og jord", "Ordet om korset: Dårskap og Guds kraft", "Oversikt over det profetiske ordet", "Det det dreier seg om", "Et maleri blir til", "Teologi for dummies (synd, synden, synder)"

 
 
 

Undervisning ved Arild Sæther Illustrasjon Kontakt/Tilbakemelding: arild@bible-teacher.com